• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

  1398/01/21 ساعت 19:49

  آمریکا حتی ذره‌ای به سقوط نظام سیاسی ایران فکر نمی‌کند؛ سیاست ثابت ابرقدرت‌ها در برابر جنوب غرب اسیا، فرسایش بوده. فرسایش منابع و نیروهای استقلال طلب. شواهدی برای اجرای این نگرش از دوره قاجار و پس از ان قابل بررسی است. #ایده_پردازی

 • احمدرضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

  1397/04/26 ساعت 22:57

  #ایده_پردازی

  احمدرضاکاظمی / روزنامه شهروند / شهرونگ