• مسعود رفیعی طالقانی   Taleghanimasoud@

    1397/12/08 ساعت 15:10

    نگاه کنید این حکایت را؛انگار جنگ #آمریکا با ویتنامی‌ها یک افسانه است. این را می‌گویند استحاله. و #استحاله از رگ گردن به #ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است. و استحاله از رگ گردن به ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است. و استحاله از رگ گردن به ایدئولوژی‌ها نزدیکتر است

  • سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1396/12/05 ساعت 19:49

    شباهت اعمال ، رفتار و مواضع رنگارنگ اپورتونیست چپِ تقی شهرام،اپورتونیست راستِ مسعود رجوی و این #بهار یها را میتوان در نداشتن #ایدئولوژی خلاصه کرد، #متدلوژی هر روز ایدئولوژی آن روز آنها را معین میکند. #نمک_نشناس