• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/05 ساعت 22:08

    اگر می‌خواهیم وضعیت بدتر از این نشود. نیروهای خودی را به خوبی علیه موج گسترده تهاجم فرهنگی، روانی، تبلیغاتی که ما را در وسط معرکه‌ی جنگ تمام‌عیار قرار داده، سازمان‌دهی کنیم و از تنگ‌نظری‌ها و اختلافات بین نیروهای انقلابی و خودی دست ‌برداریم. #فصل_عمل #اگر_بخواهید