• بزرگ‌ترین #کارخانه تولید #دارو‌های ضد #سرطان خاورمیانه در #ایران افتتاح شد؛ ۹ خط تولید جدید بزرگ‌ترین کارخانه تولید داروهای ضدسرطان خاورمیانه (#اکترو) و بخش بیوتکنولوژی گروه دارویی اکتوورکو با حضور وزیر بهداشت و سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون‌یورویی افتتاح شد. | https://goo.gl/oDnBHm