• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/11/02 ساعت 09:15

    روحانی : بعضی‌ها فکر می‌کنند از آسمان یک اختیاراتی دارند که می‌توانند بر زمینیان فرمان صادر کنند! حتی پیغمبر هم چنین اختیاری نداشت! اینطور نیست، اینطور نکنید! #حجاریان و #سروش و #اکبر_گنجی باید برای این فرزند حوزه لنگ بیندازند #عرفی_گرایی

  • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/08/04 ساعت 19:55

    شکوری راد گفته«اگر اصلاح طلبان به حاشیه روند، مردم به سمت براندازها متمایل می‌شوند» مردم به سلطنت طلبان و منافقین قطعا گرایش نمی‌یابند.احتمالا منظور ایشان اصلاح طلبان خارج کشور است که برای اصلاح طلبی دستشان باز‌تر است از #حقیقت_جو و ازدواج سفید تا #اکبر_گنجی و نفی مهدویت