• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

    1397/09/20 ساعت 17:51

    او برای٤٠سال،آماج تخریب‌و توهین‌های بی‌رحمانه از سوی جریان‌های مختلف سیاسی قرار گرفت وتنها شکوه خود را به خدا می‌برد.اکنون #اکبر_هاشمی_رفسنجانی در پیشگاه خداست و دیر یا زود همه ما نیز به او ملحق خواهیم شد،پس به گونه‌ای زبان و رفتار خود را کنترل کنیم که در محضر الهی، شرمگین نباشیم