• رمز یکبار مصرف برای دارندگان کارت‌های #بانک_ملی الزامی شد.آن‌ها به مدت یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به دریافت و نصب #اپلیکیشن_۶۰ اقدام کنند.با نصب اپلیکیشن ۶۰ برای استفاده از کارت خود هربار یک رمز کارت اول و دوم دریافت خواهند کرد.