• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/09/29 ساعت 15:53

    #پتروشیمی_لردگان در مدار تولید | مجتمع پتروشیمی لردگان بعد از چندین سال کار جهادی و با وجود تحریم‌های سخت آذرماه سال ۱۳۹۹ افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این مجتمع روزانه ۲۰۵۰ تن #آمونیاک و ۳۲۵۰ تن #اوره تولید می‌کند.