• به نظر منم محل دفن اهمیتی نداره
    واسه همینم
    می خوام اجازه رسمی بدم
    که بعد مرگم بدنم #اهدا بشه به #دانشکده_پزشکی به درد دانشجویان درس تشریح بخوره.

    سالانه کلی خرج وارد کردن مرده از خارج می‌شه تا دانشجوها تشریح ش کنن
    #اهدای_بدن_مرده