• به نظر منم محل دفن اهمیتی نداره واسه همینم می خوام اجازه رسمی بدم که بعد مرگم بدنم #اهدا بشه به #دانشکده_پزشکی به درد دانشجویان درس تشریح بخوره. سالانه کلی خرج وارد کردن مرده از خارج می‌شه تا دانشجوها تشریح ش کنن #اهدای_بدن_مرده