• پایان انتظار #ان_جی_اوهای جوانان پس از یکسال جلسه، پیگیری و نامه نگاری با وزارت کشور بالاخره اولین شناسه #سمن‌های جوانان در استان #مازندران صادر شد. با این شناسه، مشکل حساب‌های بانکی و قراردادهای سمن‌ها مرتفع می‌شود. کار البته کند پیش می‌رود و از استانداری‌ها انتظار بیشتری داریم