• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/04 ساعت 14:45

    کریمی قدوسی:‌ مگر #انگلیسی‌ها به کسی دکترا می‌دهند قبل از اینکه تمام قد به ملکه کشورش احترام نکند و عهد و پیمان با او ندهد؟ نگاه ما به این مسائل سیاسی نیست، اما #کاوه_مدنی که بود که در محیط‌زیست مسئولیت دولتی گرفت و شخصی #جاسوس و #دوتابعیتی بود و توانست از کشور فرار کند. - فارس