• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/06/04 ساعت 17:00

    از صبح یکشنبه اسامی مفسدان اقتصادی و دو قاضی فاسد بدون حروف اختصاری رسانه‌ای شد.این یک #انقلاب_قضایی"است و قدرت بازدارندگی آن چند برابر زندان رفتن است.این نتیجه اختیارات ویژه اخیر رهبری است که از اصلی‌‌ترین مطالبات اجتماعی نیز هست