• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/12/16 ساعت 21:54

    خطاب به خانواده‌های ثروت و فامیل‌های قدرت : #انقلاب اسلامی کاخ‌های ستم شما را که به ظلم برپا کرده‌اید یکی پس از دیگری بر سرتان ویران می‌کند. بگرد تا بگردیم … #انقلاب۵۷ همچنان جریان دارد.

  • سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1397/10/29 ساعت 20:45

    مردم ما همان آرمان‌هایی که در #انقلاب۵۷ داشتند دارند؟اگر همان آرمان‌ها امروز هم باشد انقلاب زنده است آن روزی انقلاب از بین خواهد رفت که آرمان‌هایش آرمان نسل جدید نباشد ما مدعی هستیم که انقلاب ما زنده است به دلیل اینکه امروز همان آرمان‌هایی که ملت ما۴۰سال پیش داشتند حالا نیز دارند