• رضا پورحسین   RPourhosein@

      1397/04/21 ساعت 22:47

      بدنیست بعضی سیاسیون در اظهارنظرهای امروز خویش، نیم نگاهی هم به مواضع خود در دهه‌های قبل بیندازند و دلیل اینهمه تفاوت را برای خود تبیین کنند. #انفعال_فکری