• محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

    1397/03/21 ساعت 23:48

    برخی مدیران کشور که از جوانان نسل اول و دوم انقلاب هستند، حاضر به واگذاری قدرت خود به نسل بعد و جوانان نیستند که با تداوم حضور در مسئولیت‌های اجرایی، به سن مسئولان کشور اضافه می‌شود.این اتفاق،نوعی #انسداد_مدیریتی را موجب شده که آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد. #جوانگرایی_تخصص_محور

  • محسن هاشمی رفسنجانی   moh_rafsanjani@

    1397/04/19 ساعت 00:56

    برای خروج از #انسداد_مدیریتی در کشور، در استفاده از زیر ۵۰ ساله‌ها، که البته خودم با ۵۷ سال سن شاملش نمی‌شوم، باید سرعت عمل بیشتری به کار برده شود. همانگونه که دیدیم در موضوع ارز، جوانترین وزیر کابینه @azarijahromi عملکردی بهتر از مسن تر‌ها داشت.