• تلگرام فعلا مسدود نمی‌شود دبیر شورای عالی فضای مجازی: #تلگرام مسدود نمی‌شود/فعلا تصمیمی دررابطه باانسداد تلگرام اتخاذ نشده/ تاریخی برای مسدود کردن تلگرام مطرح نشده اما هرآن ممکن است شرایطی برای #انسداد_تلگرام پیش بیاید جمارا‌ن