• این خرس قطبی پیر نیست و به خاطر گرمایش زمین و تغییرات اکوسیستمی قطب که مسبب اصلیش انسان هان از گرسنگی و سوءتغذیه دچار آتروفی شده . #انسانها

  • #نماینده_مرند: بیش از یک سال است که #خودرو منو با آرم تردد #مجلس و شماره دولتی دزدیده‌اند واثری از آن نیست اما جای شگفتی داره که کمتر از دو روز کسی که یک #سگ را در خودرو خود می‌زد توسط پلیس دستگیر شده! جوری شده که بعضی وقتا فکر می‌کنم ارزش #سگ از #انسانها بیشتر است.