• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/13 ساعت 13:34

    تازه‌ترین رقم #هزینه ماهانه معیشت #کارگران اعلام شد دبیرکل کانون عالی #انجمن‌های صنفی کارگران: هزینه ماهانه سبد #معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است. /ایسنا