• ساتیار امامی   satyaremami@

    1397/10/19 ساعت 10:59

    در حاشیه افتتاح دفتر جدید #انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، مدیران و وزرا سابق در مدح و ستایش از مطبوعات چاپی و بازگشت مخاطبان گفتند. ولی غافل از اینکه از ابتدای جلسه تا انتها سر مبارکشان به موبایلشان بود.حضرات ناطق،باید به روزنامه نگاری نوین و #رسانه دیجیتال پناه بیاورند.

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/07/19 ساعت 15:31

    نشست هم‌اندیشی #انجمن برگزارکنندگان #نمایشگاه‌های ایران http://www.gostaresh.news/expo/۱۹۲۹۶