• #انتصاب_شایسته در نشست مجمع عمومی کنسرسیوم زیرساخت کلیدى آسیا ۱۲ آذر ماه در تایلند برگزار شد، در انتخابات ریاست و معاونت کنسرسیوم برای سال۲۰-۲۰۱۹ علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت صمت به‌ عنوان معاون رئیس با حداکثر آرا انتخاب شد. @shariatmadari_m #جوان_گرایی