• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/09/09 ساعت 18:30

      «بهره‌برداری‌ گسترده در پردیس با تزریق اعتبار در سال ۹۸» #طاهرخانی با اشاره به کند بودن روند پیشرفت پروژه‌ ۱۰ هزار واحدی واقع در فازهای ۵ و ۹ قدیم #پردیس عنوان کرد: پیمانکار این پروژه #انبوه_سازان_مسکن هستند که توان اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارند. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c-٪da٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱٪db٪۸c/ …