• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

      1397/02/04 ساعت 16:21

      #کریمی_قدوسی حتی نمیداند #کاوه_مدنی آمریکادرس خوانده نه انگلیس، بعدبه اوانگ جاسوسی میزند. او خیلی دوست دارد فردی آگاه به اصرارامنیتی شناخته شوداماساده‌ترین اطلاعات راهم ندارد. مثلادرماجرای دوتابعیتی‌ها فرق #گرین_کارت وتابعیت رانمیدانست. ماجرای #ام_پی_تی هم که معروف حضورهمه هست.