• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/22 ساعت 17:29

    در جریان طرح پیشنهاد نامگذاری معبری به نام رود مارون، تأکید می‌شود که این رود در #خوزستان جاری است، احمد #مسجدجامعی در تذکری گفت که این رود از کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می‌گیرد و در خوزستان نام دیگری(جراحی) دارد، #امینی صرفا نام کهگیلویه را می‌شنود و آن سخنان عجیب را می‌گوید!

  • محسن پیرهادی   mohsen_pirhadi@

    1397/01/03 ساعت 17:04

    #سراج را گفتند چراغ و روشنایی دهنده، اگر چراغ دست #امین ارزشها باشد وتشخیص درست هزینه برای آموزش فضای مجازی را سرمایه گذاری برای آینده تشخیص داده است انشالله #منصور خداوند است سال پیش رو بیشتر در آموزش سرمایه گذاری کنید #سراج #امینی