• سید محمد حسین سجادی نیری   sajjadinayeri@

    1398/06/01 ساعت 00:52

    «#روشنای_غدیر» [به همراه #امیر_ناظمی و #علی_کاشفی‌پور در روشنای غدیر] از دو سال پیش، توفیق آشنایی با آقای #امین_صمیمی، حاج آقای #زائری و شتاب‌دهنده‌ی شفق را پیدا کردم. رویکرد نوآورانه‌شان در رخ‌دادهایی مثل پیاده روی #اربعین، برایم تجربه‌ی موفق و شیرینی بود.

  • هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1397/09/29 ساعت 15:14

    #امیر_ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات: از بین اپلیکیشن هایی که بیشترین نصب را داشتند و آنهایی که امکان تولید اپ تخصصی حوزه کودک دارند، تعدادی انتخاب کردیم تا امروز در کنارهم، بتوانیم به راه هایی برای تولید محتوای بهتر برای کودکان برسیم. @azarijahromi @amirnazemy