• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/09/17 ساعت 09:25

    بازگشت #امیر_قطر به کشورش در آستانه نشست ریاض/ مشارکت امیر قطر در نشست شورای همکاری #خلیج‌فارس در ریاض، به رغم دعوت رسمی پادشاه سعودی از وی برای حضور در آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد http://tn.ai/۱۸۹۳۴۳۳