• با این توئیت #خبرنگار جنجالی جواب منفی دولت سوئد به درخواست #پناهندگی اش را تایید کرده گرفتن وکیل تسخیری طبق قوانین اداره مهاجرت بطور رایگان در اختیار همه کسانی که درخواست شان مردود شده میگذارند اما تغییر رأى اداره مهاجرت توسط وکلای تسخیری چندان آسان نیست #امیرتوحیدفاضل

  • برخی منابع میگویند سوئد درخواست پناهندگی #امیرتوحیدفاضل، #خبرنگار جنجالی را رد کرده و او بزودی به فنلاند دیپورت میشود گویا سوئدیها با استناد به قانون دوبلین ۲ دلیل بر رد درخواست او آورده‌اند: ۱-او باید از فنلاند به عنوان اولین کشور مقصد پناه می‌جست ۲-او با شرایط پرخطر روبرو نبوده

  • حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1398/06/05 ساعت 11:20

    روایت یک شاهد عینی از کلاشی یک کلاهبردار. #امیرتوحیدفاضل