• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1398/05/26 ساعت 14:41

    #امید_جهان: برادر طارمی فوتبالیست بهتری بود ولی مهدی به موفقیت رسید دوست دارم کریمی و دایی را به کنسرتم دعوت کنم https://www.khabarvarzeshi.com/fa/news/۲۲۳۸۱۰