• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

      1398/01/15 ساعت 00:47

      #ظریف : یک سال از خروج آمریکا از #برجام گذشته و اروپا حتی نتوانسته یک کانال مالی برای کمک‌های بشر دوستانه ایجاد کند. سه کشور اروپایی مشغول راضی کردن ترامپ هستند امام علی(ع): من نام عن عدوه انبهته المکاید کسی که در برابر دشمنش به خواب رود حیله‌های دشمن بیدارش خواهدکرد #امضای_کری