• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/01/16 ساعت 00:01

    انقلابی‌ها به کارهای #امام_جمعه_رشت انتقادکردند، کمی‌بعد ایشان عوض‌شد نتیجه: مسیر #اصلاحات باز و انتقاد خیرخواهانه، منصفانه ومنطقی، موثرست بخصوص ازمنصوبان رهبری روسای #بنیاد ، #قوه و … حواسشان باشد که تحت‌نظر خدا ومردمند و انقلابی‌ها باکسی رودربایستی ندارند بخصوص بامنصوبان رهبری