• محمد کمالی   mKamali@

    1397/09/03 ساعت 22:37

    با تبریک و تهنیت میلاد با سعادت #پیامبر_خدا ص و #امام_جعفر_صادق ع یک حدیث از #رسول_خدا نقل می‌کنم: خدا را بخوانید و به اجابت #دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از #قلب غافل بی خبر نمی‌پذیرد. امید که اینگونه باشیم.

  • احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 22:06

    آخرین لحظه‌ها خیلی مهمند آخرین لحظه امام معصوم مهمتر #امام_جعفر_صادق فرمود: نماز را سبک نشمارید که شفاعت ما شاملتان نمی‌شود … سبک شمردن یعنی همینکه بگوییم حالا می‌خوانم …حالا فوتبال را ببینم … حالا جلسه تمام بشود ….