• ‍ برای حفظ آرامش روان رانندگان مشهدی و با پیگیری کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد، گرفتن پول نقد از شهروندان توسط پارکبانان #الیت از امروز اول شهریورماه #ممنوع است و علاوه بر آن… https://www.instagram.com/p/Bmz۹GOjg۹۸۰/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=xvl۰c۳tfkj۲h …