• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/10/09 ساعت 18:03

    #الیاس‌حضرتی صبح از استعفای #وزیربهداشت خبر داد و عصر رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو دیگرفراکسیون امیدگفته وزیر استعفا نداده و فقط به دلیل سرماخوردگی سرکار نمی‌رود. پی نوشت: کدام دکتر برای یک سرماخوردگی یک هفته مرخصی می‌دهد؟!مردم را چه فرض میکنید؟