• محمد کمالی   mKamali@

      1397/10/27 ساعت 23:02

      امروز نشست هم اندیشی برنامه‌های #المپیک_ویژه درسال ۹۸ را برگزار کردیم. تلاشی که بعداز قریب به ۲۰ سال به ثمرات مطلوبی رسیده است و لبخند بر چهره بچه‌های #کم_توان_ذهنی و خانواده‌های آنان آورده است. اگر تلاش‌های دوستان تنها اثرش کمک به #اجتماعی شدن آنها باشد کار بزرگی صورت گرفته است.