• این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به #التهاب_بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم #دولت در رابطه با تامین کالاهای اساسی و #نرخ_ارز صورت نخواهد گرفت. تامین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد.