• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

  1397/07/29 ساعت 08:02

  ۵/ به نظرمی‌رسدرفتاررسانه‌های مکتوب موید این نکته است که آنها(ماخبرنگاران)در #اقناع مخاطب ناتوان بوده‌ایم واز سوی دیگرناتوان درایجادانتظار صحیح بین مردم. به ویژه #روزنامه‌های #اصلاح‌طلب نتوانستندباشیوه اطلاع‌رسانی صحیح ودقیق ثمره پیوستن بهFATFراتشریح کنند #روزنامه_زنده_است !

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/04/06 ساعت 14:23

  رهبر انقلاب: #اقناع افکار عمومی در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری است. وقتی #مفسدی را محاکمه و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به #فرصت تبدیل شود

 • ۴-چند دانش است اگر هکری بتواند تروجانی بنویسید اما امکان ارسال برای شما را نداشته باشد، #تروجان ارزشی ندارد اگر بتواند فایل آلوده خود را برای شما هم بفرستد اما نتواند شما را #اقناع کند که آن فایل را اجرا کنید باز هم فعالیت او بی ارزش است یا اگر هکری قصد #نفوذ به شبکه‌ای را

 • پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

  1397/06/07 ساعت 11:13

  #اقناع جز با #شفافیت ممکن نیست. سامانه آنلاین سنجش تشعشعات مثل #پارازیت(که در هر نقطه تهران وشیراز قابل سنجش است وامیدوارم بزودی به کل کشور گسترش یابد)پاسخ به دغدغه #مردم، اقدامی #اعتماد‌ آفرین وموجب بهبود #زیست_شهری است. امیدکه شفافیت وپاسخگویی همیشه با نام #وزیر_جوان قرین باشد.

 • پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

  1396/11/04 ساعت 14:21

  ۱) موج بی‌سابقه اظهار نظرهای مخالف و موافق، سیاسی و یا کارشناسی؛ یعنی: مصاحبه اخیر #رئیس_جمهور بیشتر از همیشه «دیده» شد. این از مهمترین اهداف طراحی یک #مصاحبه است. ۲) واکنشها، نیمه‌ی دوم هر فرایند ارتباطی است که اگر درست «دیده» شود، زمینه‌ساز رفع مشکلات و #اقناع #افکار_عمومی است.