• حامد هادیان   hhadyan@

      1397/08/17 ساعت 22:46

      ۳/ درستی این ادعا را واقعا نمی‌شود ثابت کرد. چون راوی اصلی دیگر زنده نیست. ولی خبرنگار از روی کینه، صورتکش را برداشته و در همین توییت از هشتک #افسانه‌حسین‌فهمیده استفاده کرده است. استدلالش هم این است که چون آن زمان به قهرمان نیاز داشتیم ایران چنین بازی رسانه‌ای را ساخته است.