• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

      1397/11/13 ساعت 14:30

      #روحانی ٩٢/٢/٧ : #افزایش_نقدینگی در جامعه و تبدیل ۶۸هزارمیلیارد تومان در ٧سال ،به ۴۵۰هزارمیلیارد (افزایش ٣٨٢هزار میلیاردی) ربطی به تحریم‌ها داشت؟ یا به مدیریت ضعیف مسئولان امر برمی‌گردد؟ روحانی در ۵ سال دولتش نقدینگی را ١١۵٠ هزار میلیارد افزایش، و به ١۶٠٠ هزار میلیارد رساند