• درپی هر #افراط (زیاده روی)، تفریطی (کوتاهی) است؛ افراط و تفریط، ریشه در #جهل دارند (لَا یُرى الجاهلُ إلّا مُفرِطاً أو مُفَرِّطاً)؛ و نتیجه قهری جهل، #سقوط و نابودی است. (الجَهلُ یُغوى وَ یُردى). پس؛ اگر با افراط مقابله وجلوی آن گرفته نشود، سقوط به همراه خواهد آورد؛ فأین تذهبون؟!

  • حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1396/12/09 ساعت 13:01

    به مناسبت ۸ اسفند؛ روز امور تربیتی و تربیت اسلامی الگوی تربیت دینی فرزندان #خانواده #افراط #تفریط #اعتدال #دروغ #متجدد #خدمت #خیانت #جامعه

  • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1396/11/14 ساعت 01:48

    فضایلی: آن مقداری که من در جلسات و ارتباطات مختلف و از جمله سفرهایی که در خارج و داخل کشور با ایشان داشتم، می‌دیدم، به‌نظرم ایشان شخصیت متخلقی داشتند و از او #افراط و #تفریط ندیدم. در مواجهه با موضوعات گوناگون جانب انصاف را رعایت می‌کردند.