• فضه سادات حسینی   FsHossseini@

    1397/09/11 ساعت 10:05

    کاش وربیفته نسل هر چی چادریه که به دلیلی غیر از #اعتقاد چادر سرش میکنه! چه برای جلب توجه و زیبایی، چه برای کسب منفعت یا موقعیت شغلی، چه بخاطر اجبار خانواده یا محیط، چه … #چادر اگر برای بعضیا #درد ه، واسه ماها #درمان ه!! #چادر_آداب_دارد #چادری_بودن_آداب_دارد