• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1397/12/18 ساعت 23:58

    #خصولتی_سازی چه کرد با ما … #اصل۴۴ #اصل_۴۴ بخش دولتی شامل صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی‌خارجی،معادن‌بزرگ،بانکداری،بیمه، تأمین‌نیرو،سدها،شبکه‌های بزرگ‌آبرسانی، رادیوتلویزیون،پست‌تلگراف‌تلفن،هواپیمایی، کشتیرانی،راه راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است

  • اینکه چرا از وزیر نفت خبری نیست و علی ربیعی پرونده #سانچی را پیگیری می‌کند، بخاطر اینه که ۶۶ درصد از سهام بزرگترین شرکت نفتکش جهان در سال ۱۳۸۸ به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شد. #اصل۴۴ #خصوصی_سازی #رد_دیون