• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

  1397/09/15 ساعت 18:36

  خداروشکر برنامه #سفیران ابعاد ملی و بین المللی پیدا کرد. الهام بخش وسبب شد سایر شبکه‌های داخلی وخارجی از سفیران گرته برداری کنند وبرخی #رسانه_بدست‌های اقتصادی، برای توجه بیشتربه اخبارشان از نام وبرند سفیران بهره برده اند، قطعا هرقدر، کپی از اثری بیشتر شود، ارزش #اصل بالاتر می‌رود

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1397/09/23 ساعت 22:02

  نظرات زیر تویت را بخوانید وباجلوه‌ای تازه ازتفکر چپ‌ها آشناشوید.درک این موضوع که درجایگاه تفکری آن‌ها، مهم ترازمساله قیمت،مساله استفاده از #برند است،چه #اصل چه #فیک،واینکه اگرفیک باشدبدتر است چون فیک پوشی است به دنبال مصرف برندی ازنظام سرمایه داری،علیرغم درآمدطبقه پایین یامتوسط.

 • سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

  1396/02/17 ساعت 18:29

  #شعار_دادن در باره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوب است اما عمل کردن به آن #اصل است زیرا با شعار #مشکلات کشور حل نمی‌شود