• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1397/08/12 ساعت 22:17

    #اشغال_سفارت در گذر زمان بدل شده به نماد #آمریکاستیزی و آمریکاستیزی به برساخته‌ای هویت‌ساز در ایدئولوژی رسمی.پس هرقرائت زاویه‌داری با آن به ترک انداختن براین هویت تفسیر و در نتیجه عاملان اشغال از تریبون‌های رسمی اخراج و به جمع‌های دانشجویی روز ۱۳ آبان محدود می‌شوند #سیزده_آبان