• طیبه سیاوشی   TayebehSiavash@

    1397/05/13 ساعت 12:00

    #اسیدپاشی_اصفهان در روز روشن اتفاق افتاد. مختومه شدن پرونده بدون بازداشت مجرم یا مجرمان اتفاق خوبی نبود. تامین آرامش و امنیت روانی زنان وظیفه اصلی دستگاه‌های ذی‌ربط است. در مجلس نیز به دنبال تشدید مجازات اسیدپاشی هستیم.