• فدا حسين مالكی   fhmaleki@

    1397/09/29 ساعت 18:26

    کودکان معصوم مدرسه #اسوه_حسنه #زاهدان در آتش وعده‌های پوشالی سوختند.بعد از ٢سال که #گاز به زاهدان رسیده بود، آتش #چراغ_نفتی جانشان را گرفت! صدای فریادهای این کودکان مظلوم در حافظه تاریخ خواهد ماند #مونا #صبا #یکتا #مریم برای همیشه در قلب و یادمان ماندگارند

  • محمود صدری   msadrim@

    1397/09/28 ساعت 16:13

    در بودجه‌های سالانه ایران صدها ردیف فرهنگی بی‌حاصل وجود دارد. همین‌ها را حذف کنند و با آن مدرسه بسازند. تامین ۲۴ هزار کلاس برای سراسر کشور، ۴۵۰۰ میلیارد تومان لازم دارد، یعنی حدود یک چهارم آنچه دولت برای رفع و رجوع موسسات مالی متخلف هزینه کرد #زاهدان #مدرسه #آتش_سوزی #اسوه_حسنه