• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

  1397/10/26 ساعت 15:17

  #گرگ_سالی تمام شد و این کتاب البته ادامه رمان #اسماعیل هست. کتابی قصه‌گوست با توصیف‌های فراوان و زیادی دارد. کتاب بسیار پرگوست که من را برخی اوقات خسته کرد. و البته ناکام و الکن در رساندن پیام شخصیت اول رمان منفعل و بی‌تحرک است مثل روحانی کتاب کتاب قرار بود درباره انقلاب باشد

 • علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

  1397/10/14 ساعت 19:28

  قسم به چشمهای سرخت #اسماعیل که آفتاب،روزی،بهترازآن روزیکه تومردی،خواهدتابید ای شعرخوان جوان۳۰سال پیش برای کارگران وقتی که بایدامضامیگرفتی که شعرت رامیفهمند که شعر‌ی هست که کارگران هم میفهمند مرده‌بادشاعری که رازعشق ومرگ رانداند زنده‌باشی توکه رازنیزه وخون راهم میدانستی #براهنی

 • پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

  1396/06/10 ساعت 16:11

  میخواستم بدونم چرا #ابراهیم پدر ایمانه؟ ابراهیم میتونست نره و بگه نه، اما رفت و #اسماعیل رو زد زمین. گفت امر، امر خداست و کارد رو کشید هامون