• زینب رحیمی   znbrahimi@

    1398/08/22 ساعت 14:58

    طرح #ساماندهی_خودرو در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان بخاطر ایراداتی آن را رد کرده.سازمان محیط زیست هم پیشنهاد داده که در مورد #اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای #فرسوده بندهایی به آن اضافه شود. صفر تاصد پیشنهادات محیط زیست در گزارش شهروند:

  • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز #اسقاط و #بازیافت خودروی فرسوده گفت «در پی ممنوعیت #واردات #خودرو حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده تولیدی در مراکز اسقاط، بدون مشتری مانده و باعث ضرر و زیان این واحدها شده است.» | https://goo.gl/hdAGKg