• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/03/22 ساعت 22:30

    در سال ۱۳۹۳ #سعید_نمکی همراه با #اسرافیل_شفیع‌زاده و کامیل جعفری از فعالان سرشناس حوزه #شکار به نمایندگی از ۴۰ #شکارچی به سازمان محیط زیست رفتند تا معاونت محیط طبیعی این سازمان را قانع کنند که پروانه شکار بفروشد موضوعی که خبرساز هم شد و مورداعتراض فعالان محیط زیست قرار گرفت.