• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

      1397/11/27 ساعت 18:35

      موضوع انتقادهابه #رضا_پهلوی از بابت درست کردن #استیک در شب ولنتاین جدی هست؟واقعاهمین قدر مبتذل،اینکه آدمی که باهاش مخالف هستیدزندگی حقیقی خودش راتصویر کرده،بهش اعتراض و تمسخرش می‌کنید؟ سقف مبارزه اتون این هست بعد به اون وری‌ها خرده می‌گیرید؟حداقل دیگه درمذمت ریاکاری تویت ننویسید.