• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

   1397/05/28 ساعت 12:44

   #وزیر_بهداشت درگفت وگو با«ایران»:
   تامن هستم طرح تحول سلامت تغییر نخواهدکرد
   #استیضاح_وزیرکار سقوط اخلاق بود
   همان فضای علیه #برجام را علیه #طرح_سلامت هم بوجود آوردند
   برنامه‌های ویژه‌ای برای تأمین دارودردوران تحریم داریم
   برایم مهم نیست چه کسی وزیررفاه شود
   http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/۶۸۵۶/Social/۲۱/۰ …