• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

      1397/05/28 ساعت 12:44

      #وزیر_بهداشت درگفت وگو با«ایران»: تامن هستم طرح تحول سلامت تغییر نخواهدکرد #استیضاح_وزیرکار سقوط اخلاق بود همان فضای علیه #برجام را علیه #طرح_سلامت هم بوجود آوردند برنامه‌های ویژه‌ای برای تأمین دارودردوران تحریم داریم برایم مهم نیست چه کسی وزیررفاه شود http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/۶۸۵۶/Social/۲۱/۰ …