• نمایندگان استان اصفهان استعفای خود را اعلام کردند #استعفای_دسته‌جمعی ۱۹ نماینده استان مهم و پر جمعیت اصفهان، نشان می‌دهد که بحران آب به جدی‌ترین مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده. البته استعفای این نمایندگان نمادین است و آن‌ها کرسی‌های مجلس را رها نخواهند کرد.